Akkermandenhaag.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van P.W. Akkerman. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P.W. Akkerman is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Vulpennen.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Akkermandenhaag.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

 P.W. Akkerman alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen.